ES VA

SIMULADOR AJUDES INFORMATIU

Aquest simulador és merament informatiu i no vinculant, no pressuposa la concessió d'ajuda en cas de simulació favorable(1).

(1) Simulador únicament orientatiu per a persones físiques que hagen presentat la seua declaració de la Renda de 2021

Cuestionari de Situació

Selecciona la teua condició

Tens una hipoteca sobre el teu habitatge habitual?

Indica el tipus d'interés de la teua hipoteca

L'habitatge hipotecat és el teu domicili fiscal?

L'habitatge hipotecat es troba en un municipi de la Comunitat Valenciana?

Indica l'import nominal del préstec concedit

Indica la data de formalització del préstec hipotecari

Indica la data de revisió del tipus d'interés del teu préstec

Estàs al corrent de pagament dels últims 12 mesos del préstec anterior a la data de la sol·licitud de l'ajuda?

Tu i els integrants de la unitat de convivència estàveu obligats a presentar la Renda (IRPF) en 2021 i la vau presentar?Tens la condició de no declarant en l'Impost sobre el Patrimoni?

Càlcul de la Càrrega Financera

Ha d'utilitzar el signe negatiu (-) quan siga procedent, per a la correcta realització dels càlculs.


Indica el valor de la casella 505 de cada membre de la unitat de convivència

Indica el valor de la casella 510 de cada membre de la unitat de convivència

Indica el valor de la casella 609 de cada membre de la unitat de convivència

Indica el valor de la casella 670 de cada membre de la unitat de convivència

Indica el valor de la suma de les últimes 12 quotes del seu préstec anteriors a la presentació de la sol·licitud


Ingressos Nets


% Càrrega Financera sobre Ingressos Nets
Resultat Simnulació

Emplene totes les dades necessàries en el formulari per a poder executar la simulació


Programa Ajudes Hipoteques CVPolítica de Privacidad y RAT

Este sitio web utiliza cookies propias para el correcto funcionamiento y visualización del sitio web por parte del usuario.
No utiliza cookies de terceros ni de ningún otro tipo que puedan comprometer datos personales. Si continúa navegando, acepta la política de cookies.